ПОЕЗИЈА: Петнаеста честица у обнови Царства

Петнаеста честица

Закон стечен на пољу
Један народ словени
Узима као еликсир опстанка
И пастир његов, вукова друг
Златна семена царства
Уписује у ген, као на чело

Закон прислужен на пољу
Пољу бојном, Косову


Из рукописа "Обнова Царства"

Коментари