ИЗ ВОЈНИЧКЕ БЛЕЖНИЦЕ: Солунац - очухСолунац Ратко Шопаловић са сином


(1919.)

Ево сенке моје
како води човека
иже брат је и близанац
са писмом отпуста

Примите га као мене
да примате
јер оца шаљем вам, сироти

Коментари