ПОЕЗИЈА: Харитон


Икона је оригинални рад иконописца Бојана Миљковића из Краљева

КОСОВСКА
ПОВЕЉА СВЕТОГ ХАРИТОНА

Остављам црну ризу
Сузу одбеглу у око
Камере, праслику
Сабијеног неба

Клонулом храму кубета
Главу обретену, позлаћену

Коментари