ОБРУЧАВАЊЕ

 

 


Служим у градини тврдој
Долина се пролама
У успореном кадру
Клисура камена
Дом бучне артерије
Воде у походу

Обручи гвоздени
Слика су кружних
Кретања васељене
Савијене дуге
Речи приведене намени

Прозба овде не мине
Ни када мрак венча
Хоризонте са бесконачним
Јер песма реке
Не малаксава

Круна је литија
Око склопљеног тела
Сасуди тешки и оштри
Кад токовима знаменују
Нови простор
И праве га на пут славе


Коментари