ПСАЛАМ О СТВАРАЊУ ЧОВЕКА


Како су у почетку
Речи кроз Слово пролазиле
И своја штаства претварала
У творевину
И оне животом у себи
Жива бића саделаваше
А оне светлом награђене
Мера и темељ васељене
Постадоше
И круна, реч која мора
Kроз Образ и Подобије
Обогаћена стога
Суштаствима многим
Постаје човек
Нареченик творевине
Биће достојно неба

Коментари