МЕДИОЛАНСКИ ЗАПИСМЕДИОЛАНСКИ ЗАПИС
               Александару Сањи Илићу

Уплети, заплети, расплети
Отвори спис под покровом
Урони у ситне ретке црних слова
У мошти древности забележене
Уплети, заплети, расплети
Разби закључане окове књиге
Чији се кључ крије у звездама
У вођењу васионе и задатку

Завет црвено исписан
У насловима светих књига
Садржаних од коња и јунака
Извијених од тела писара
Међу биволима, међу травама
Читај спис на глас сричући
Непојамни стих, лахор срмни
Кроз који проговара благовест

Уплети, заплети, расплети
Разиграј срце инструмента
Преношеног вековима као наука
О хлебу и вину, о врту и рекама
Уплети, сваку твоју влас у израз
Казуј заплете, казуј трагове
Растуће драме када цар пати
Растопи осињак запитаности

Проговори језиком зрелим
Шифарником векова прегорелих
Одакле сила продисалој глини
И руци одакле моћ и пркос
Расплети замршене векове
Кад један се цар отвара
Док тражи лека у промени неба
У поклоњењу пред распелом историје
Уплети, заплети, расплети

Отвори срце под покровом

Коментари