О ПОРАЗУ

О ПОРАЗУ

Наш пораз
Мора кроз дух
Та грандиозна немоћ
Над силама
Разум полуга
У меком ткиву
Земље
Тражи достојан
Крај
Треба ми жила
Која из тла
Вуче сокове
Здравља и болести
Јер исти нас мирис
Успављује и буди
Лечи и трује

Наш пораз мора кроз Софију
И само такав
Претворен је у победу
Вере, Наде и Љубави

Наш пораз
Привидни 

Коментари