МОЈСИЈЕ: ОРУЖАЊЕ БОЖЈЕ

МОЈСИЈЕ: ОРУЖАЊЕ БОЖЈЕ

Прво да скинеш са себе инсигније
Сваку скраму света укварену
Да се међу пастирима нађеш
Који се госте сунцем и ветром
Чија су лица резбарије планине
Од њих да чујеш причу о цару
Који је вазда међу нама

Да те науче како се штап саделава
И својом руком да одсечеш
Младу грану која је порасла
По провиђењу путеводитеља благог
Јер само тим шташом моћи ћеш у службу
Због које си извађен из воде

Прво да се изујеш на месту светом

Па штапом оним мора да раздељујеш

Коментари