НОЈЕ: ЗИДАЊЕ ХРАМА

НОЈЕ: ЗИДАЊЕ ХРАМА
                     Игору Кочовићу

Да узмеш синове и сваку снагу
Кедрове ливанске у море
Да обараш и не бринеш
Јер море ће те слушати
И сваки црв или квар други
Зацелиће на грађи спасења

Не жали за потонулим трудом
У току је привођење намени
Коју ставља пред творевину
Творац свега и утемељивач
Основног закона моралног
На који положиће се свет и светови

Да уземеш синове и све своје године
Кедровима ливанским
Први храм да саделаш

Фото: Дечанска повеља

Коментари