ЗАКАСНЕЛА ПОРУКА на песму Васка Попе


ЗАКАСНЕЛА ПОРУКА
                „Земаљско сазвежђе“

Тада нисам знао
Да сам сакупљао
Звезде са црвеним
И плавим крунама
Цара Константина

Поред задруге
Преживљавале су огањ
У коме нестајали су
Картони и амбалажа

Брижно сам их чистио
И складиштио
У празне кутије шибица
Чије су супернове
Одавно одживеле бљесак

Нисам знао
Да сакупљам звезде
Црвене и плаве
Од сока и киселе воде
Док не прочитах
Закаснелу поруку

Шта је било са звездама
Угасле су у таму
Малих кутија
Сакривених у завичају

На Брекињи
Која се у топоним претворила

Коментари