ЗАПИС О ЈЕДНОМ ПОЧЕТКУ И МНОШТВУ КОНЧИНА

ЗАПИС О ЈЕДНОМ ПОЧЕТКУ
И МНОШТВУ КОНЧИНА

Почетак један је
Извођење из црвене земље
А зрења и опадања миријаде
Миријада
И наша драма је свест
О непамћењу почетка
Који остављен нам је за веровање
И притиску краја
Који сваким треном је ближи
А наша нада је у подобљењу
Оном који врати се у земљу
Па опет из ње васкрсе
Са обећањем
Поновног извођења
У трену конца историје
У коме биће само једна
Земаљска генерација
Човечанство
И човек нераздељен
У поноти тела

У пуноти духа

Коментари