ДЕСЕТОДНЕВ

 ДЕСЕТОДНЕВ
                    Ватра се ватри исповеда
                                   Брана Петровић

Вазнесење...
Наступа десетоднев
Ћутања неба
Тишина одузима
Свако се уво
Сваки пријемник
У душама
Приправља за испуњење
Песме
Која језике отвара
Језике закључане пушта
У облику ватрене кише
Духови...

Коментари