ТРУН У ЗАПИТАНОСТИ

ТРУН У ЗАПИТАНОСТИ

Од тачкице
У знаку питања
Мањи си
Бранислав Петровић

Иако смо некада
Одуховљено труње
Или натруњени духови
Запитаност наша
Превазилази сваку
Димензију

Сваки је човек
Као мрав са својим
Несмотрено извинутим
Питањем
Прелази урвине и воде
Не испуштајући клас

Чврсто се држи
Грандиозне сламке
Која води у одговор
Никада довољно велики

За усплахирену радозналост


Коментари