ЗАВИСНОСТ ОД БИЉА

ЗАВИСНОСТ ОД БИЉА

Шума

Све зависи од тога
Да ли вода у нама
Кључа или мрзне
Па пут кроз шуму
Тамни лавиринт је
Бестрагије
Или у стању другом
Излаз у пуна плућа
За одбеглог из света

Све зависи од тога
Да ли нас сенка плаши
И шумор борових крошњи
Или у контексту другом
Сенка постаје хлад
А шумор песма заборављена
Док напуштали смо детињство

Све зависи од човека
Да ли ће такт кљуном
Бити ритам живота
Или у слушању другом
Посмртни марш ненадани

Све зависи од шуме
У човеку
Букове или багремове
Водом штедре
Или трњем исплетене

Све зависи од младара
Или пањева
Од стања првог
Стања другог
И биља које ниче

Душом човековом


Коментари