ЗАУПОКОЈЕНА ЗА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

ЗАУПОКОЈЕНА ЗА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

Окамењено је време
И сан тврд је твој
У травама из којих
Усправља се песма
Налик човеку

Сферу лирике
Добро зачинио си собом
А сенка која облетала је
Изгубила је битку
У одсудном трену

Да ли нас сада гледаш
Лежећи наузнак
У небеској ливади
Препуној флороликих облака
Јер чини се као да још певаш

Подај Господе Стевану
Од биља и смиља
Који душе читао је
У мраву и у трави
Мерећи их на кантару
Своје поетике

Добру меру и благу песму
Загрљај Каравладимира
Спремног да опрости
Вечност успостављену песмом


Амин

Коментари