КЕЛИЈА: Заокруживање I


КЕЛИЈА: Заокруживање I

Келија је видљива
Али у контраперспективи
Она је бели кућерак
Уместо знамења
На њеном крову је
Стари стубић за струју
На чудан начин изукрштан

Келија је осликана

У контраперспективи

Коментари