У СТАНИШТУ ЗМАЈЕВА

У СТАНИШТУ ЗМАЈЕВА

У гротлу сам
Станишту одавно изумрлог
Змаја
Около символика
Ватра коју је родила туга
И јед  и љутина
Па лед последњи чувар
Срца

Како човек да зарида
Да сети се свога промашаја
И како заборавити минуле
Не, њих заборавити
Него силу њихову
Благотворну

А лишће покошено је
Налетима кошаве
Нараста арабеска на тлу
И све почиње свето
Да буде
Да тражи своју песму
И обожавање

У времену сам
Станишту змајева
Видимих и невидимих
Наших и иних
Спољашњих и унутрашњих
У станишту
Срца
Које решило је

Ка висинама 

Коментари