МЕЂУВРЕМЕ


У међувремену
Неко је сејао ратове
Точио брљу
Диловао дрогу
Наоружавао дечаке
Претварао наивност
У злочин
Јагањце у вукове
У међувремену

Данас се извињава
Готово нечујно
Провлачи кривицу
Кроз лавиринте
Администрације
Покреће маратонске
Процесе

Док дечаци
Сви не остаре
Док не поумиру
Ако већ умрли нису
Док се не заборави
Њихова судбина
Па онда опет сетва

И опет међувреме


Коментари