КРУГСвет је затворио круг
Стеван Раичковић (Живот)

Морам да застанем
Када помислим на круг
Он је невидим, али стваран
Постоје узе полупречника
И центар замишљен, изведен

Покушавам да се окренем
Око сопствене осе
Она пролази мимо свих чула
И узима улогу тангенте срца

Замишљено тело
Које настаје овом ротацијом
Ротонда, ваљак
У коме је уписан крст
(јер руке су раширене као у лету)

А недалеко пшеница
Спушта класове у поклоњењу
У кругове, као трагове
Посете неиндетификоване

Морам да застанем
Када осетим да сам у центру
Неког невидимог круга
Који ми свет подмећеКоментари