ХИЛАНДАРСКИ ПОТОК


Бука у Соколовом гнезду
Журе воде да се слију
И тутњи около зидова Хиландара
Све се дави осим историје
Осим знакова и кровља
Задатог у древној замисли
Која сабражава храм

А јужније, док вода
Раствара црвену земљу
Од које човек у праскозорје
Беше изведен и носи је
У сиње море зачуђено
Људи виде своју прилику
Да траже положаје

Док траје пробијање
Баријере тиховања
И говор стихије наваљује
На мисли молчалника
И слика суда и казне
Ваља се ка мору

У граду умиритеља буре
Агиос Николау излива се река
Види се да су Држитељи  пустили
А опозиција тражи смену
Локалних властелина
Привидних господара
У илузији цивилизације

И опет ће хука и гром
Стићи својим порукама
Само до проницатеља срца
И тумача божанствених кретњи
Само до оних чији су
Учитељи знали где
Су одводни коридори
Бујица с коте 2033
Знали како се кроти
Дивљина у човеку
И живи мирно сред
Соколовог гнезда

Коментари