Иван Новчић: МАРАМЕ


(Александру Марићу)

Што је теби Византија
мени је Галиција
што је теби колевка
мени је рака
кане и нама понекад
заклетва уклетих мелодија
обешене о мараме
да нас подсете
где станује заједничка гробница.

Коментари