ПУТНИКУ НЕВОЉНОМ

Rezultat slika za економске миграције(ПОСЛАНИЦА) 

Пронађи своје
Поље
Заузми простор
Радни
Хватај збиљу
Једног часа
И једног места*

Лутај
Да би се поново
У завичају
Скућио
Треба ти то
Да схватиш
У каквом
Благослову
Постао си

Иако те
Једе немаштина
И боли
Каткад као реума
Туђи привидни
Успех
(Јер за тебе
Успех
Није исти)

Иако кроз
Дом ти дувају
Ветрови
Необјашњиви
Странама света
И тутњи коњица
Заборављена
У јари и освети

Пронађи обалу
Отисни се
Ка пучини,
Другој обали
Мада само
Безразложно
Чезнеш за хлебом
Који се
Невидљиво даје
И на камену
И на песку
На леду
Под травама
Високим
И покошеним
Похвалама
Пролећа

Али нека
То буде
Твој мотив
Који покрива
Неминовни
Повратак
Из печалбе
Прве линије
Фронта
Заробљеништва
Једнако
Избеглиштва
Или границе
Иза које
Почиње
Радни простор
Другоме додељен

Пронађи, пронађи
Баш ту где си
Све
Које и заувек
Јесте


* По Т.С. Елиоту

Коментари