ЖИВОТ ОРЛОВИЋА ПАВЛА


Лежим
Извиданих рана
Мртав
Пет година
Пет стотина
У животу новом
Стварам своја
Небеска штива*

Могуће је
Успење
Јер спуштао
Сам се
До дна
Замишљеног
У малаксању
Битке
Где као пчеле
Људи
Носе
Нектар
Лекарију

Лежим
Наиглед само
А у ствари
Путујем
Посећујем
Заветнике
На стражи
Срца
Дома неразоривог

Могуће је
Црвена течност
Крепост враћа
И прозба
Помаже
Отвара светове
Провлачи
Кроз димензије

Све док
Не запева
Сојка птица
Умилно
А страшно
Као анђео
Док моли се
У трпету
И лицу приноси
(Коју по  реду)
трубу


*Чарлс Буковски


Коментари