ПЕЧАЛ ИСАИЈЕ СРБИНА


Драгану Б. Ђоковићу

Таман
Кад зазборих
Слађе
Од меда и саћа*
Хранити
Без присвајања
Делати
Без очекивања**
Устреми се
Онај
На језик

Наста комешање
И растезање
Гласа
Врачеви
Оштрим алатима
И благим лицима
Ухватише се
У коштац
Речи да спасу
Намењене
Тихој служби
Без које
Ни божанског
Бруја
Ни ангелског
Трепета

Авај,
Усудих се
На борбу
Попети
За част
Човечанску
Узех
Са свитка
Први ред
Црвен и моћан
Он ватру
Вади
Подижем копље
А он време
Из потаје***

Таман
Кад запојах
Слађе
Од меда и саћа
Глас мој
Устраши се

И живот

* Димитрије Кантакузин
** Лао Це
*** Бора Младеновић

Коментари