СТЕФАНУ ПРВОВЕНЧАНОМ

Не презри блажени
Певаче
Трагаоце тајне
Златне жице
Не презри

Певаче
У време мука
Остављених нада
Отачаства у расколу
Блажени
Не презри

Певаче
Тихе, певаче краја
Ујармљене ризом
И оне наизглед луде
Не презри

Блажени
Који и сам певао јеси
Ловце на речи
И творце њихових суштина
Не презри, блажени
Певаче

Коментари