ПОЕЗИЈА:Тренутак на ливади


ТРЕНУТАК НА ЛИВАДИ

Као оседела
Поља маслачка
Чекају речи песама
Ветра-сејача
Семена
Нове жизни
Да пронесе светом
Зелене воде
Плаве границе
Вечности

Коментари