НОЋ У НАСТУПАЊУ 


 

                        Та покушана вечност

Оличена Сунцем, позлаћена
Претвара се у овом трену
У прах неразмућени, сиров

И само сећање на светло
Остаје урезано у биће блеска
Над главом подигнута бакља
Символизује наду у ново

Само смо твар која пријања
За емисаре вида, гласнике
Сутрашњег спасења
Победе танане зоре

Коментари