ИЗ ВОЈНИЧКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ: АлбанијаСрпски каплар Момчило Гаврић 1916.

(1916.)

Венац сушене рибе
Најјачи је реденик
Одбране од глади
И беле смрти Албаније

Снег, који миловање је воде
Мењао је жеђ и покров
Зависно од судбинеКоментари