ИЗ ВОЈНИЧКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ: Добро Поље
(1918.)

Поносни господари
својих њива
преображени у војнике
добили су високо поље

Дар име је дао „безумни“
војсковођа и одушевљени
ратник тронут у срце

Коментари