ИЗ "ВОЈНИЧКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ": Питомац


Pitomac Hrustić Izudin 1989.

(1988.)

Око ушију зуји машиница
Падају дечје косе
И шире се рамена
Да приме прве чинове

Постоји песма и корак
Уједначена у маршу
Али земља полако гњили


Коментари