ТУЦИНДАН 2012.ТУЦИНДАН 2012.

Милутину Пантелићу

Код нас, у време ово, пада киша
Зима у којој си се родио
Била је она стара из времена нашег
Гружа се провлачила кроз лед
У тунелу од беле мразовите магле
А снегови са Гледићких планина
Доносили вуке и узвишене шумске птице

Код нас, у време ово, пада киша
Док је у твоје, док био си дететом
Жива била историја у песму уплетена
Глас дедин преносио је векове
И строгост његова извирала је из предања
Док је отац био и свешетеник и ратник
Епског времена које троши хероје

Код нас, у време ово, пада киша
Некада, док делили смо кретања доба
Запљукивао нас је талас раслабљења
Уједно јачања у дисциплини трпљења
Ти си отишао јак, несавладан временом
Како што одлазе сва сељачка деца
Само је то било нагло као гром

Код нас, у време ово, пада киша

Коментари