БАШТА, СЕНО, ПРИСУСТВО

                                                 Слика Јелене Кнежевић

БАШТА, СЕНО, ПРИСУСТВО

Свет је у мирисима сена
Сува трава узима
Обличје квадра
Док тражи светлост
По лицима пољака
И гребе дрвена грабуља

Сакупљамо приложену храну
Са трпезе отворене
Одазивамо се позиву
Домаћина сакривеног
У осећај присутности
Које изазива наду и страх

Свет је у мирисима сена


Коментари