Власта Младеновић: ЧИТАЈУЋИ АЛЕКСАНДРА МАРИЋА

ЧИТАЈУЋИ АЛЕКСАНДРА МАРИЋА

Читајући Александра Марића,
обасјан светлошћу у његовој по-етици,
видим себе као младића,
налик на грани шћућуреној птици.

Стално између земље и неба,
песничке непокоре и коре хлеба,
дреждим окренут према Самодрежи,

док на ме керовски режим режи.

Власта Младеновић
Самодрежа црква

Коментари