О РАТУ

О РАТУ

Мислио сам
У дечачким годинама
Да се из рата
Људи враћају јачи
Дупло већи
Да их та славана борба
Подиже у џинове

Када је до рата дошло
Ништа се од тога није догодило
Неки људи су се смањили
У мени је жарио и палио
Незамисливи страх
Од кога се груди камене

Ноћи су се претвориле
У бдења страве
Очи непрекидно
Истраживале тмину
Моје тело није расло
Нисам се претварао у џина

На повратку
Када се све разрешило
Постао сам дупло већи
У себи, тек тада ми је
Било тесно

Мислио сам у дечачким данима


Коментари