НОВА ЧЕСТИЦА: Магична кутија


Толико греха пред нама
Изнесених преко екрана
Толико патње спрам нас
Осликаних у магичној кутији
Толико искушења
Да приступимо хору осуђивања

Толико, толико
Пред нама, клик

Коментари