НОВА ЧЕСТИЦА: Хвата нас страва

Монах Амросије Хиландарац (фото Доситеј Хиландарац)

Хвата нас страва
Од расточења тела
Јер видеше очи наше
Падање града-монолита
И храмове вазнете
Домове растурене у грумење

Хвата нас страва велика
Од расточења, растрошења

Коментари