КЕЛИЈА: ЗАОКРУЖИВАЊЕ II

КЕЛИЈА: ЗАОКРУЖИВАЊЕ II

Нико се не би прекрстио
Ни намерник ни свакодневни
На житијском путу
Али у њој је лик свеца
У патинираном  дрвеном  раму
Лик као лук запети

Нико се не би прекрстио

Али застаје поглед

Коментари