КЕЛИЈА: ЗАОКРУЖИВАЊЕ III

КЕЛИЈА: ЗАОКРУЖИВАЊЕ III

Порта је опредмећена
Сенка пирамиде
Одавно поринуте
Врхом боде раскршће
Подстичући дилему морепловаца
Јер на мору су сасушеном

Порта се ушиљила

Дубоко у свет путева

Коментари