КЕЛИЈА: ЗАОКРУЖИВАЊЕ VII

Зидине од живе твари
Невидиме, јер видљиво је све
Забележено као на византијској икони
Јер дух побеђује после труда
Записаног на тестаменту
Који држи светац
Лика запетог као лук

Покајте се

Јер се приближи царство

Коментари