ГАЗ, КЊИГА, БОРХЕС

ГАЗ, КЊИГА, БОРХЕС

Писах водена слова
        Слободан Ракитић

Шта записујемо
Тиме што крочимо
У воду
Стазу преко реке
На којој сами ток
Благосиља покрет
Милује тело

Је ли то порука
Далеким морима
До којих ова вода
Мора стићи
Или се то сигнали
Дају небу
Камену под стопалом

Газим, записујем
Па опет преко истог
Састављам палимпсест
На старој као свет
Књизи реке
Књизи која тече

Никада не можеш
Отворити исту страницу
Као и код Борхесове
Књиге од песка
Исту реку није могуће
Два пута загазити

Јер река се променила
Допунила се младом водом
А човек допунио искуством

Он, али сасвим други неко


Фото: Златко Пангарић

Коментари