КОНТЕМПЛАЦИЈА

КОНТЕМПЛАЦИЈА

Трпети глад
Тек онако
Из лености
Или досаде
Без аскезе
Неког марта
Који граби пролеће
И мами цвет
Из заљубљеног воћа

Правити комбинације
Тек у доколици
Саблажњавајући
Самог себе
Јеретичким мислима
Које склапају слику
Заборављеног света

Тек онако
У крајњој непажњи
Духа
Док тело бриди
Од оштрине
Ваздуха
Који испуњава
Трбух зиме

Трпети
У времену
Када обамиру
Чула
И када је само сан
Излаз
Дремеж уочи
Новог дана
У неком марту
На граници

Доба 

Коментари