МАТЕМАТИКА
Постоји под планином
На крају висоравни Дугин пут
Он узима сеоску децу
И одводи их у земље река
На обале космате шумама
Пуне славуја

Постоји и довољно велики
Мамац и процес тактирања
Да падне у прелест највећи
Становник муља бркати
И виолина течна као једначина
Али и она друга која
Лети светом и сакупља звуке

Постоје и славуји који
Улазе у дуел са човеком
Чија је рука у гудало издужена
А слух његов беспрекорно тачан
Да не помињемо апсолут
Под чијим је окриљем математичар
У Манасији ресавио осамсто
Страна феноменологије

Постоји под планином Дугин пут
И шифре настале у винограду
Које ће војска уморна да чува
Зрно по зрно грожђа и пева
Јер вино блажи срце човеку
И позива на живот

Постоје нерешиви проблеми
Из визуре човека ухићеног
У тела тамницу што се
На жару духа пече
Као и Дугин пут који
Понекад обрнуто сразмерно
Враћа децу већ одраслу
На своја огњишта
Да засвирају као славуји
Или као вуци заурлају

Али све то како песма последује
У вечери кад риба ћути
И мирује чамац на великој реци
Или негде на крају висоравни
Увире пут без икаквих боја
А почиње разрешење шифре
Прво, тумачењем страдалника
Потом и узлета ума
Науке нове која се под сводовима
Осликаним лозом Новог вина
Открива
 

Коментари