ЛИНИЈА СИБИЊАНИН ЈАНКА
+ Тибору Церни

Повучена беше линија
И поље у њој
Преведено
У судилишну тачку
Моје рочиште
Беше кратко
Људско
У сусрету
Именованом
Други бој

Али то беше
Могућа реалност
Пророчанство
Слика
Велике жртве
Лазареве

Устадох
Да померим линију
Разграничења
Ту ме затече
Смрт
Млађег од себе
Сама

А већ је плакао
Младенац Јанко
У другом народу
Чија се душа
Везује
Жилицама, корењем
Минералима
Тајног тока
Са оног поља

А караула
Топоним
Незнатан
Мала тачка
И неважна
Наизглед
Из равнице
Пресликана у висове

Рочиште моје
Беше позно
Напад силовит
Смрт преблиска
Клисура преуска

Повучена беше линија
И моја смрт
Иза ње


Коментари