ПОЕЗИЈА: Зрна

ЗРНА

Свака се ревност причини маском
При погледу упућеном дубини
И та зрна Духом узрокована
Тешком муком набадана
Реперне тачке опредељења
Чувамо на површини видљиве
Микро светионике путницима за нама

Свака ревност срасла
Слика је могуће вечности
Али кавга заметнута на земљи
Ставља нас у поље рата
Који не зауставља се
Док тачка вечности не падне
У облику суда на жрвањ
И она зрна не добију позлату

Коментари