ИЗ "ВОЈНИЧКЕ БЕЛЕЖНИЦЕ": Принцип(1914.)

Ово је само пуцањ
Једне немоћи робља
У сваку моћ силнога
Погодак вредан Давида

Али где је царство
И коме се обећава
На чијем (данас) мосту

Коментари