ЗАУПОКОЈЕНА ЗА СЛОБОДАНА РАКИТИЋАЗАУПОКОЈЕНА ЗА СЛОБОДАНА РАКИТИЋА

Гори ти оно поље
како и певао јеси
а Рашка родна твоја
караула мирна и тиха
као пред сваки град и смак
око Мусићеве задужбине
ствара се мук и пустош
и само певају шљиве
крупне и опоре
као уочи сваког јада

Византинче
оклопниче кнежеве војске
вечити позиве у језику

Господе, подај Слободану
стихоприљубном
мир у напевима горњим

А нама што молимо
тапије оне у пламену
принципом Феникса
који Твог сина ображава
из пепела врати.
Амин

Коментари